Wyszukiwarka

RODO - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję co następuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cosmiq sp. z o. o. z siedziba w Puławach, adres: ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000848589, posiadająca NIP 7162829809 oraz REGON 386472381, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł, w całości opłaconym.

Kontakt z naszym inspektorem danych osobowych: kontakt@cosmiq.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

  • biuro rachunkowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6lat.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.